Foorum pensionireformist — mõtteid arvamuslauast

Передача Foorum о пенсионной реформе — наблюдения эксперта

Pension pole vaid riigi mure

Пенсия – это проблема не только государства

„Me kõik tahame elada kaua, aga keegi ei taha saada vanaks…

“Вcе мы хотим жить долго, но никто не хочет стареть…