Foorum pensionireformist — mõtteid arvamuslauast

Передача Foorum о пенсионной реформе — наблюдения эксперта

#SELFI2050 ehk teadlikult planeeritud vanaduspõlv

#SELFI2050, или осознанно спланированная старость

Pension pole vaid riigi mure

Пенсия – это проблема не только государства

Kes maksab kinni minu vanaduse?

Кто оплатит мою старость?

„Me kõik tahame elada kaua, aga keegi ei taha saada vanaks…

“Вcе мы хотим жить долго, но никто не хочет стареть…