#SELFI2050 ehk teadlikult planeeritud vanaduspõlv

#SELFI2050, или осознанно спланированная старость

Valime pensionifondi valimata jätmise

Мы выбираем не выбирать пенсионный фонд

Kes maksab kinni minu vanaduse?

Кто оплатит мою старость?

Me kõik jääme vanaks

Мы все стареем

„Me kõik tahame elada kaua, aga keegi ei taha saada vanaks…

“Вcе мы хотим жить долго, но никто не хочет стареть…

Kuluta ruttu, Putin tuleb!

Трать быстрей, Путин идет!