#SELFI2050 ehk teadlikult planeeritud vanaduspõlv

Karikatuur: Toom Tragel

Kammin seitli sirgu, see hall värv juustes täitsa sobib mulle. Huulepulk, haaran käekoti ja torman. Tänase päeva esimeses pooles on mul kohtumised klientidega, õhtul paar kokkusaamist noorte juhtidega, kellele olen coach’iks. Homme on vaba päev, mis tähendab, et ma tööd ei tee – käin koeraga metsas ja lähme sõbrannadega Toidupangale appi, nagu ikka teisipäeviti.

See on minu autoportree tulevikust, kui ma olen 73-aastane. Tänapäevases mõttes siis pensionär. Aga selleks ajaks on mõiste „pensionär” kadunud, sest pole enam ühte kindlalt sätestatud iga, millal inimene saab minna pensionile või puhkusele, nii nagu praegu paljud vanemat iga näevad. See ei tähenda pensionisüsteemi kaotamist, vaid seda, et suureneb inimese otsustusõigus ja vastutus oma eakapõlve ees.

Riiklik pensionisüsteem ei suuda pakkuda kunagi sellist vanaduspõlve, millest me unistame. Sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi arvutused näitavad, et kui me riiklikus pensionisüsteemis muutusi ei tee, on aastal 2040 keskmine pension nüüdses vääringus 280 eurot. Praegu on see umbes 400. Valitsus plaanib küll reforme, kuid nende elluviimine tagab vaid riikliku pensioni jäämise senisele tasemele. On igaühe enda otsus, kas see sobib talle või mitte. Siinkohal aga ei tohi unustada seda, et edaspidi sõltub igaühe pension üha rohkem elu jooksul teenitud palgast, mis tähendab, et väga suur hulk inimesi hakkab saama praeguses mõttes väga väikest pensioni.

Rohkemat ei suuda riik pakkuda olukorras, kus vanemaealisi on üha enam ja noori samas vähem. On selge, et sel juhul peavad inimesed saama eluks raha mujalt ning selleks on suuresti kaks võimalust: kas töötada kauem ja/või panna vanemaks eaks raha kõrvale.

Karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa on kirjutanud: „Kuna eluiga pikeneb ja meil kõigil tuleb olla valmis selleks, et tahame ja suudame ka 90-aastaselt „möllu panna” (tean, mida räägin, sest olen olnud kolm aastat eakate inimeste nõustaja), pikeneb ka aktiivne eluiga. See omakorda tähendab, et meie ellu mahub rohkem eneseteostust.”

Kui praegustele vanemaealistele tundub tööea pikenemine pigem ebameeldiva kohustusena, siis eluea pikenemist võib võtta ka võimalusena. Aga loomulikult vaid juhul, kui suudame ennast n-ö vormis hoida. Praegu minnakse Eestis pensionile tihti enne ametlikku vanaduspensioniiga, sest inimestel on tervis läbi või nende teadmised/oskused on vananenud, st neile pole tööturul rakendust. Riigi ja iga kodaniku üks suurimaid väljakutseid on see, kuidas elada nii, et meie eneseteostusel ei oleks enam selliseid takistusi. Osaliselt annab muutuv maailm meile ise lahendused kätte, aga mitte alati.

Uuringud ja visionäärid ütlevad, et töötame varasemaga võrreldes edaspidi hoopis teistmoodi. Kindlasti suureneb osaajaga töö, vabakutselisus, ühe tööandja juures või ühel erialal ei viitsi terve elu keegi töötada. Need muutused ei toimu ehk kümne aasta jooksul, aga 30–40 aastaga kindlasti. Kasvamas on peale põlvkonnad, kes tahavad teha ägedaid asju, ja tihti juhtub nii, et nende tegemise eest ka makstakse. Praegu kutsutakse seda tööks. Võrreldes tööga on ägedate asjade tegemisel aga see eelis, et neid tahaks kogu aeg teha, ka vanaduspõlves. Tegelikult kuni surmani.

Kui me riiklikus pensionisüsteemis muutusi ei tee, on aastal 2040 keskmine pension nüüdses vääringus 280 eurot. Praegu on see umbes 400.

Ehk on uute põlvkondade suhe eneseteostusse see, mis meid tulevikus pensioniaruteludest säästab, sest kui pole tööd, pole ka aega/perioodi pärast tööd. Sellele on viidanud teiste hulgas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid: „Me saame tulevikus edu saavutada vaid siis, kui valdav osa rahvast, olgu tööandjad või töövõtjad, poliitikud või ametnikud, juuniorid või seeniorid, hakkavadki tervise, õppetöö ja pensionil oleku temaatikat traditsioonilisega võrreldes hoopis teistmoodi nägema. Ei ole enam lineaarset järgnevust, on üksteisega läbipõimunud ja sageli paralleelsed etapid.”

Seega ei tee pealekasvavad põlvkonnad enam tööd, vaid seda, mis neile meeldib. Kas see on piisav selleks, et tagada neile aktiivne elu kõrge eani? Nii ja naa. Loomulikult paneb nende asjade tegemine, mis sulle meeldivad, sind üha juurde õppima ning sel moel ei saa ka teadmised/oskused vananeda, misläbi on varajase tööturult langemise üks risk maandatud. „Teadmiste värskena hoidmine” on 21. sajandi märksõna, sest mitte kunagi pole teadmised vananenud nii kiiresti kui käesoleval sajandil. Teisalt on Eestis endiselt (ja siin pole põlvkondlikke erinevusi) kolmandik täiskasvanutest ilma erialase hariduseta, mis tähendab, et neil pole kujunenud õpiharjumust ning noorena kujunemata jäänut on täiskasvanueas keeruline kompenseerida. Ka elukestva õppe statistika näitab seda, et vanemad kui 45-aastased osalevad elukestvas õppes noorematega võrreldes poole vähem.

Teine pika tööelu eeldus on hea tervis, mis ei ole tõenäoliselt iselahenev probleem. Hoolimata sellest kui palju me meditsiini tulevikku ka ei usuks, sõltub 50% tervisest isiklikest valikutest (meditsiinist 10%, geenidest ja keskkonnast mõlemast 20%). Loomulikult on pika ja väärtusliku elu üks komponente tervislike valikute tegemine, kuid samal ajal ei tohi unustada, et eneseteostus tervise arvelt pole jätkusuutlik, mistõttu tuleb oma töötingimuste suhtes samuti nõudlik olla.

Eaka (nagu tegelikult iga inimese) väärikus ja elurõõm baseeruvad kahel n-ö sambal: eneseteostus ja kindlustatus. Nagu eespool öeldud, ei suuda riiklik pensionisüsteem pakkuda edaspidigi suuremat sissetulekut kui praegu. SEB korraldab vähemalt korra aastas pensionivalmiduse uuringut, millest selgub, et inimesed loodavad, et pensioniaegne sissetulek moodustaks ca 90% viimasest palgast. Riiklik pension suudab sellest katta kuni 40%, kuid ülejäänu eest tuleks sel juhul hoolitseda kõigil ise.

Olen teinud lihtsustatud arvutusi selle kohta, kui palju peaks säästma keskmist palka teeniv 25-aastane noor igas kuus, kui ta soovib loobuda tööst 65-aastasena ning kulutada siis elu lõpuni 90% keskmisest palgast. Mehed peaks säästma 148 eurot ja naised 188 eurot kuus. Kui hakata säästma viis aastat hiljem ehk kolmekümneselt, on igakuine summa juba vastavalt 174 ja 216 eurot. Need on suured summad, mille kogumine on utoopiline. Seega tuleks tõmmata tagasi oma ootusi pensioniea sissetulekute suhtes, unustamata seejuures ka säästmist. Kui asendame 90% valemis 50%-ga, peaks mehed hakkama 25-aastaselt kõrvale panema 46 ja naised 33 eurot (aluseks on võetud 25- ja 30-aastaste keskmise oodatava eluea ja keskmise palga andmed sugude kaupa – toim.). Tehtav? Ma arvan küll, kuid…

Tartu Ülikooli rahatarkuse lektor Leonore Riitsalu kirjutab Pension 2050 blogis: „Käitumisökonoomika uurijad on selgitanud, et inimestel on raskusi pikaajalises plaanis arukate otsuste tegemisega. Kerge on mõista käegakatsutavat tulu, mida saame oma rahast täna, hoopis raskem on aga hinnata, mida täna kõrvale pandud 100 euro eest 20 aasta pärast saab. Otsused, mis ei anna kiiret tagasisidet, on mugavam tegemata jätta. /…/ Samuti on leitud, et me ei pruugi suuta ennast vanana ette kujutada. Kui ma ei näe seda inimest, kes paarikümne aasta pärast minu nime kannab, iseendana, siis ei ole mul motivatsiooni tema heaolu nimel täna millestki loobuda.”

Sellepärast ma endast #selfi2050 tegingi. Mõistmaks, et fotol olev tegus daam saab selline olla ainult seetõttu, et ta arvutas juba praegu välja, kui palju ta peab säästma, et elada hästi, ta õpib praegu uusi asju, nii et uue õppimine oleks lihtsam ka 30 aasta pärast, ja ta analüüsib läbi kõik oma kogemused, et neid edaspidi teistega jagada.

Klõpsake endast ka mõtteline selfi. Te ei näe sellel vana, haiget ega vaest inimest, vaid rõõmsat eneseteostajat. Talletage see foto omale mällu ning tehke kõik, et pildilolijaga tulevikus kohtuda.

Artikkel on esmakordselt ilmunud Müürilehes 19. jaanuar 2017

#SELFI2050, или осознанно спланированная старость

Вместе с работой меняется и общественное понимание пенсии, которая в будущем больше, чем до сих пор, будет базироваться на личной ответственности, на потребности в самореализации и на модели учебы и карьеры длиною в жизнь.

Разделяю расческой волосы на пробор – этот цвет седины в волосах мне очень идет. Губная помада, хватаю сумочку и убегаю. В первой половине сегодняшнего дня у меня встречи с клиентами, вечером пара встреч с молодыми руководителями, для которых я являюсь коучем. Завтра свободный день, а это значит, что я не работаю – погуляю с собакой в лесу, и мы, как обычно по вторникам, пойдем с подругами помогать Продуктовому банку.

Это мой автопортрет из будущего, в котором мне 73 года. В сегодняшнем понимании – пенсионерка. Но к тому времени понятие «пенсионер» уже пропадет, потому что больше не будет конкретного возраста, когда человек сможет уйти на пенсию или в отпуск, как многие сейчас представляют себе пожилой возраст. Это не означает отмены пенсионной системы, а значит, что у человека вырастет право принимать решения и брать ответственность за свою старость.

Государственная пенсионная система никогда не будет в состоянии предоставить такую старость, о которой мы мечтаем. Подсчеты Министерства финансов и Министерства социальных дел показывают, что если мы не внесем изменений в пенсионную систему, то в 2040 году размер средней пенсии составит эквивалент нынешних 280 евро. А сейчас она составляет примерно 400 евро. Правительство, конечно, планирует реформы, но их реализация обеспечит лишь удержание государственной пенсии на прежнем уровне. Каждый сам волен решать, подходит это ему или нет. Но тут нельзя забывать о том, что в дальнейшем пенсия каждого человека будет все больше зависеть от заработанной в течение жизни зарплаты, а это значит, что большое число людей будет получать по нынешним меркам очень маленькую пенсию.

В ситуации, когда пожилых становится все больше, а молодых все меньше, государство не сможет предложить большего. Понятно, что в этом случае люди должны будут получать деньги на жизнь из других источников, для чего по большому счету есть две возможности: работать дольше и/или откладывать деньги на старость.

Карьерный консультант Тийна Саар-Веэльмаа писала: «Поскольку продолжительность жизни увеличивается, и нам всем нужно быть готовыми к тому, что мы и в 90 лет захотим и сможем «зажигать» (я знаю, о чем говорю, потому что три года была консультантом пожилых людей), то увеличится и продолжительность активной жизни. Это в свою очередь значит, что наша жизнь вместит в себя больше самореализации».

Карикатура: Toom Tragel

Если нынешние пожилые люди воспринимают увеличение трудового возраста как неприятную обязанность, то увеличение продолжительности жизни можно воспринимать как возможность. Но, естественно, только в том случае, если мы сможем, так сказать, держать себя в форме. Сейчас в Эстонии часто выходят на пенсию до официального пенсионного возраста, потому что у людей начинает сдавать здоровье, а их знания/умения устаревают, т.е. им не находится применения на рынке труда.  Одним из крупнейших вызовов для государства и каждого гражданина является вопрос, как жить таким образом, чтобы на пути нашей самореализации больше не было подобных препятствий. Иногда сам меняющийся мир предоставляет нам решения, но так бывает не всегда.

Исследования и визионеры говорят, что если сравнивать с прошлым, то в будущем мы будем работать совсем по-другому. Обязательно увеличится доля работы с неполной занятостью и удаленной работы, а работать всю жизнь у одного работодателя и по одной профессии никто больше не захочет. Такие перемены не произойдут в течение десяти лет, но в течение 30-40 – обязательно. Подрастают поколения, которые хотят заниматься клевыми вещами, и зачастую случается так, что им за это еще и платят.  Сегодня это называют работой. Но по сравнению с работой, преимущество занятий клевыми вещами состоит в том, что ими хочется заниматься все время, даже в старости. На самом деле до самой смерти.

Если мы не внесем изменений в пенсионную систему, то в 2040 году размер средней пенсии составит эквивалент нынешних 280 евро. А сейчас она составляет примерно 400 евро.

То есть отношение молодых поколений к самореализации – это то, что спасет нас в будущем от разговоров о пенсии, потому что если нет работы, то нет и времени/периода после работы. На это в числе прочих указывала и Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд: «В будущем мы сможем достичь успеха только в том случае, если подавляющая часть народа, будь то работодатели или работники, политики или чиновники, пожилые или молодые, начнет по-другому относиться к вопросам здоровья, учебной работы и пребывания на пенсии. Нет больше линейной последовательности, есть переплетенные между собой и зачастую параллельные этапы».

Таким образом, подрастающие поколения не будут больше работать, а будут заниматься тем, что им нравится. Достаточно ли этого, чтобы обеспечить им активную жизнь до пожилого возраста? И да, и нет. Понятно, что занятие теми вещами, которые тебе нравятся, заставляют тебя все больше учиться, из-за чего и не могут устареть знания/навыки, что снижает один из рисков выпадения из рынка труда. «Поддержание свежести знаний» – это ключевое слово XXI века, потому что ни в какие времена знания не устаревали так быстро, как в текущем столетии. С другой стороны, треть взрослых жителей Эстонии не имеет специального образования (и здесь нет поколенческих различий), это означает, что у них не сформировалось привычки учиться, а то, что не сформировалось в молодом возрасте, трудно компенсировать во взрослом. Статистика «пожизненного» обучения тоже показывает, что люди, старше 45 лет, в два раза реже участвуют в «пожизненном» обучении по сравнению с более молодыми.

Вторая предпосылка долгой трудовой жизни – это хорошее здоровье, что, вероятно, не является той проблемой, которая разрешится сама собой. Как бы мы ни верили в будущее медицины, 50% нашего здоровья зависит от личного выбора (от медицины – 10%, от генетики и окружающей среды вместе взятых – 20%). Естественно, одним из компонентов долгой и качественной жизни является выбор в пользу здоровья, но в то же время не стоит забывать, что самореализация за счет здоровья нежизнеспособна, из-за чего нужно быть требовательным и по отношению к своим условиям труда.

Качество и радость жизни пожилого (как, впрочем, и любого другого) человека стоит, так сказать, на двух столпах: самореализация и обеспеченность. Как было сказано ранее, государственная пенсионная система и впредь не сможет обеспечить более крупным доходом, чем сейчас. По крайней мере раз в год SEB организует исследование готовности к выходу на пенсию, из которого выясняется надежда людей на то, чтобы их доход в пенсионный период образовывал примерно 90% от размера последней зарплаты. Государственная пенсионная система в состоянии покрыть только до 40% от нее, а об остальном в таком случае каждый должен позаботиться сам.

Я делала упрощенные расчеты того, сколько каждый месяц должен экономить зарабатывающий среднюю зарплату 25-летний молодой человек, если он хочет прекратить работать в 65 лет и тратить до конца жизни 90% от средней зарплаты. Мужчины должны сберегать 148 евро, а женщины – 188 евро в месяц. Если начать экономить на пять лет позже, то есть в тридцатилетнем возрасте, то ежемесячная сумма составит уже соответственно 174 и 216 евро.  Это крупные суммы, откладывание которых является утопичным. Таким образом, надо осадить свои ожидания в отношении доходов в пенсионном возрасте, не забывая при этом экономить. Если в формуле мы 90% заменим на 50%, то мужчины в 25 лет должны откладывать 46 евро, а женщины – 33 евро (за основу расчетов взята средняя ожидаемая продолжительность жизни 25- и 30-летних, а также данные по средней зарплате по половой принадлежности – ред.). Осуществимо? Я думаю, конечно осуществимо, но…

Лектор Тартуского университета по финансовой грамотности Леоноре Рийтсалу пишет в блоге Пенсия 2050: «Исследователи поведенческой экономики выяснили, что у людей имеются сложности с принятием разумных решений в долгой перспективе. Легко осмыслить тот реальный денежный доход, который мы получаем сегодня, но гораздо сложнее оценить, что можно будет получить через 20 лет за отложенные сегодня 100 евро. Решения, которые не дают быстрой обратной связи, удобнее не принимать. /…/ Также известно, что мы не всегда способны представить себя старыми. Если я не воспринимаю того человека, который через пару десятков лет будет носить мое имя, самим собой, то у меня не будет мотивации отказываться от чего-то сегодня во имя его благополучия».

Поэтому-то я и сделала #selfi2050. Чтобы понять, что деятельная дама на фото может быть таковой только потому, что она уже сейчас вычислила, сколько она должна сберегать, чтобы хорошо жить, она сейчас учится новому, чтобы изучение нового было проще и через 30 лет, и она анализирует весь свой опыт, чтобы впоследствии поделиться им с другими.

Сделайте тоже мысленное селфи. Вы не увидите на фото старого, больного и бедного человека, а увидите веселого самореализовавшегося человека. Сохраните это фото в своей памяти и сделайте все, чтобы в будущем встретиться с изображенным на фото человеком.

Статья была в первые опубликована в Müürileht 19. января 2017