Eesmärk surra tervena

Praegune vananemiskeskkond Eestis pakub ohtralt võimalusi ennast väetiks mõtelda ja vähe tingimusi, mis aitaks terve ja teovõimeline püsida. Eesti Koostöö Kogu üleskutse annab võimaluse pakkuda ideid selle keskkonna täielikuks muutmiseks, kirjutab Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja Praxise projektijuht.

Nii nagu laps valmistub täiskasvanueaks paar aastakümmet, peaks täiskasvanu tegema sama oma vanaduspõlve silmas pidades. Eesti Koostöö Kogu ootab kõikidelt kaasamõtlemist, kuidas saavad ühiskond ja riik toetada inimese teadlikku vananemist. Rahvaalgatuse veebi kaudu kogutakse ettepanekuid uuteks seadusepunktideks, millega suunata meid elama tervemalt, targemalt, sotsiaalsemalt ja säästlikumalt, et meie tervis, tarkus, suhted ja raha oleks hajutatud elu kõigi aastate vahel.

Normaalsel inimesel on iseenda vanadust keeruline ette kujutada, sest meie psüühika takistab seda tegemast. Eluspüsimiseks tuleb eemale hoida kõigest sellest, mis on seotud elu lõppemisega. Eluspüsimise tuhinas kujutame ohtusid ette isegi suuremana, kui need tegelikult on. Psühholoogiaeksperimendid on selgelt näidanud, et kujutleme end liialdatult erinevana nendest, kelle hulka ei taha kuuluda. Nii tundubki vanem kaaskodanik pigem tulnukas kui maaelanik ja iseenda elu N aasta pärast on hoomamatu kosmos, mitte elu siinsamas oma kodus.

Meil puuduvad ka usaldusväärsed teadmised vanadusest. Normaalsel vananemisel toimuvatest muutustest koolis ei räägita. Kellel on õppimisest rohkem aega möödas, omandas lausa valeteadmised. Näiteks see, et inimese aju on võimeline looma uusi ajurakke, tõestati alles 1990ndatel. Ma pole kindel, kas see teadmine on jõudnud praeguste laste õpikutesse või räägitakse ikka, et neuronitega seoses saab toimuda vaid taandareng. Veelgi uuem teadmine on aga see, miks on inimesele antud võime luua uusi ajurakke. Uuringud näitavad, et uusi ajurakke on inimesele vaja selleks, et ta oleks võimeline ümber õppima. Aju on ammu valmis, ühiskond alles avastab ümberõppe vajadust.

Vanaduseks valmistumine kõlab justkui nooruse eitamisena. Milleks üldse elada, kui isegi noor ei lasta enam olla? Niimoodi võib mõelda, kui käsitleda noorust ja vanadust vastandlike nähtusena. Üks on hea, teine halb, üks on kerge, teine raske; noorusel on tulevik, vanadel on minevik. Kui me nii tahame mõelda, siis muutuvadki noorus ja vanadus vastandlikuks, ükskõik kummast vanuseskaala otsast vaadata. Aga sel juhul elame stereotüüpide maailmas, mitte päris maailmas. Noorus ja vanem iga on sotsiaalsed konstruktsioonid. See tähendab, et oleme kokku leppinud, et seostame noorust ja vanadust elatud aastate arvuga. Selgusetuks jääb, miks me nii teeme. Me ei oska ju isegi seda öelda, millise vanuse juures lõpeb üks ja algab teine. Rääkimata tõdemusest, et ilmas elatud aastatest ei sõltu eriti midagi, sest kohe on vaja juurde uurida, mida nende aastatega tehtud on. Inimene, kelle tervis on läbi, on passijärgsest vanusest sõltumata vana; inimene, kellel on tulevikuplaanid, ei saa olla vana.

Mõistus ütleb, et vananemine ei ole planeeritav. Meil on ju geenid! Jah, aga tervist mõjutavad geenid vaid veerandi ulatuses, kolmveerandiga tuleb ise tegeleda. Meil on ju piiratud võimed! Jah, aga need on alati arendatavad ning rõõmu ja kasu pakuvad isegi väikesed muutused. Meid mõjutavad ju teiste inimeste otsused ja teod! Jah, aga mõju avaldub selle kaudu, kuidas me neid iseenda jaoks interpreteerime. SHARE uuringust tuleb selgelt välja, et diagnoositud haigused ei mõjuta inimese heaolutunnet kaugeltki mitte nii palju kui inimese enda arvamus oma tervisest ja tegevuspiirangutest. Henry Ford olevat öelnud: ükskõik, kas sa ütled, et suudad, või ütled, et ei suuda, sul on igal juhul õigus. Vanem iga pole vangla, kuhu meid sündimise hetkel langetatud kohtuotsusega on määratud; vanaduspõlv tuleb suures osas selline, nagu me selle elu jooksul endale kujundame.

Me ei taha oma vananemist planeerida, sest me ei usu, et meid midagi head ees ootab. Arvame, et vanadus on sama, mis haigus. Selline arvamus on lihtne tekkima, sest keskmine tervena elatud aastate arv on Eestis olnud aastaid väga väike ja seda tajuvad kõik selgelt, isegi need, kellele teema isiklikult huvi ei paku. Kõige keerulisem on vanust ja haigusi automaatselt seostamata jätta eriarstidel. Põhjus on selles, et nemad oma töös tervet vanemat inimest ei kohtagi. Doktor Kai Saks ütleb, et perearste tuleb eraldi julgustada kasutama surmatunnistuse väljakirjutamisel koodi, mis ei osuta otseselt ühelegi haigusele. Vanemad inimesed, kes ennast tervena tunnevad, on tõesti täiesti olemas. Eesti 65-aastastest ja vanematest inimestest 16 protsenti hindab oma tervist heaks, väga heaks või suurepäraseks, umbes viis protsenti vanematest inimestest perearsti juures ei käi.

Vähe sellest, et ühiskond arvab olevat vanaduse samaväärse haigusega, ta ka käitub niimoodi. Vaatame näiteks, millist programmi pakkus viimane 60-aastaste ja vanemate festival, et tähistada sihtgrupi rahvusvahelist pidupäeva – üleilmset vanemate inimeste päeva. Kavas oli apteekri infotund eakate korduma kippuvatest küsimustest; loengud ortopeedilistest käeprobleemidest, veenilaienditest ja diabeetilisest jalast, uneprobleemidest, uriinipidamatusest, tervise regulaarsest kontrollist, hammastest, söömisest, taimeravist. Kui pidada samas stiilis maha üritus rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 1. juunil Raekoja platsil, loeksime afiššidelt loengute pealkirju: «Asjalik lahendus menstruatsioonivaludele», «Noor allergiline organism» ja «Milliseid tervisenäitajaid tuleks lapsel kontrollida, et hoida ära hilisemaid probleeme» (loe pikemalt www.65b.ee).

Haigused tabavad nii noori kui ka vanu, kuid ükski vanusrühm pole määratud haige olema. Vanadus ei ole haigus, vanuse kasvades suureneb tõenäosus haigestuda. Nii võib täiesti julgelt võtta endale eesmärgi surra tervena. Ka riigi visioon peaks püüdlema ideaali poole: meie kodanikud surevad kõik tervena. Sellise eesmärgi poole pürgimisest kasvab kõigi elukvaliteet, mitte nagu praegu, kus eesmärk on hädapärane toimetulek ja kannatuste kaotamine.  Kui tervena elatud elulõppu ette kujutada, muutub ka igaühe enda tulevik kohe helgemaks ja tärkab huvi iseenda vastu vanana. Mida ma teen, mida ma oskan, kellega ja kui tihti ma suhtlen, kes minu oskusi ja teadmisi võiks vajada, mille üle ma rõõmustan, mida ma vajan?

Praegune vananemiskeskkond Eestis pakub ohtralt võimalusi ennast väetiks mõtelda ja vähe tingimusi, mis aitaks terve ja teovõimeline püsida. Eesti Koostöö Kogu uue eakuse rahvaalgatuse üleskutse annab praegu võimaluse pakkuda ideid selle keskkonna täielikuks muutmiseks.

 

Artikkel ilmus esmakordselt 3. aprill 2017 Postimehes

Цель – умереть здоровым                                   

Нынешние условия старения в Эстонии предлагают разнообразные возможности почувствовать себя тщедушным и мало условий, которые помогли бы оставаться здоровым и дееспособным. Призыв Ассамблеи сотрудничества Эстонии предоставляет возможность предложить идеи для полного изменения этой среды, пишет научный сотрудник Центра демографии Эстонии Таллиннского университета и руководитель проекта центра Praxis.

Как ребенок пару десятилетий готовится ко взрослой жизни, так и взрослый должен делать то же самое, имея в виду собственную старость. Ассамблея сотрудничества Эстонии приглашает всех поразмышлять над тем, как общество и государство могли бы поддержать процесс осознанного старения человека. На портале коллективных обращении rahvaalgatus.ee собираются предложения по изменениям в законах, которые могли бы способствовать более здоровой, разумной, социальной и бережливой жизни, чтобы наше здоровье, разум, отношения и деньги были равномерно распределены по всем годам жизни.

Нормальному человеку сложно представить собственную старость, потому что наша психика препятствует этому. Для того, чтобы оставаться живым, нужно держаться подальше от всего того, что связано с завершением жизни. В одержимом желании оставаться живым опасности представляются нам даже более серьезными, чем они есть на самом деле. Психологические эксперименты четко доказывают, что мы представляем себя преувеличенно непохожими на тех, к числу которых мы не хотим принадлежать. Поэтому-то и кажется гражданин старшего возраста скорее пришельцем, чем жителем Земли, а собственная жизнь после некоторого количества лет – необъятным космосом, а не жизнью здесь же, у себя дома.

Также у нас нет достоверных знаний о старости. Об изменениях, происходящих при нормальном старении, в школе не рассказывают. А у кого после учебы прошло побольше времени, приобрели неверные знания. Например, то, что мозг человека способен генерировать новые клетки мозга, доказали только в 1990-х годах. Я не уверена в том, что это знание успело попасть в учебники нынешних учеников, или им до сих пор рассказывают о том, что из-за нейронов возможна только деградация. А еще более новое знание заключается в ответе на вопрос, зачем человеку дана способность генерировать новые клетки мозга. Исследования доказывают, что новые клетки мозга нужны человеку для того, чтобы он был способен переучиваться. Мозг уже давно готов, а общество только начинает открывать для себя необходимость в переобучении.

Подготовка к старости может показаться отрицанием молодости. Зачем вообще жить, если теперь даже молодым нельзя побыть? Так можно подумать, если рассматривать молодость и старость как противоположные явления. Одно – хорошо, другое – плохо, одно – простое, другое – трудное; у молодости есть будущее, у старости – прошлое. Если мы хотим так думать, то молодость и старость действительно станут противоположностями вне зависимости от того, с какой стороны шкалы возраста мы будем смотреть. Но в таком случае мы будем жить в мире стереотипов, а не в настоящем мире. Молодость и пожилой возраст – это социальные конструкции. Это значит, что мы договорились увязывать молодость и старость с числом прожитых лет. Остается непонятным, почему мы так поступаем. Мы же даже не можем сказать, в каком возрасте заканчивается одно и начинается другое. Не говоря уже о том факте, что от прожитых на этом свете лет ничего особо не зависит, потому что сразу появляется необходимость выяснить, что было сделано за эти годы. Человек с подорванным здоровьем вне зависимости от паспортного возраста будет старым; человек с планами на будущее старым быть не может.

Рассудок говорит нам, что старость нельзя запланировать. У нас же гены! Да, но гены формируют только одну четверть влияния на здоровье – остальными тремя четвертями надо заниматься самим. У нас же ограниченные возможности! Да, но их всегда можно развивать, а радость и пользу приносят даже небольшие перемены. На нас же влияют решения и поступки других людей! Да, но влияние оказывается в зависимости от того, как мы эти решения сами для себя интерпретируем. Из исследования SHARE явствует, что диагностированные болезни не так сильно влияют на чувство благополучия человека, как его собственное мнение о своем здоровье и внутренние ограничения. Генри Форду приписывается следующее высказывание: «Если вы думаете, что способны выполнить что-то, или думаете, что не способны на это, вы правы в обоих случаях». Пожилой возраст – это не тюрьма, в которую нас определили судебным решением в момент появления на свет; пожилой возраст по большей части будет таким, каким мы сами сделаем его на протяжении этой жизни.

Мы не хотим планировать свою старость, потому что не верим, что впереди нас ожидает что-то хорошее. Мы считаем, что старость – это то же самое, что и болезнь. Такому мнению очень просто родиться, потому что среднее количество прожитых в здравии лет в Эстонии очень маленькое, и это четко осознают все, даже те, кого данная тема не особо интересует. Труднее всего перестать автоматически увязывать возраст с болезнями врачам-специалистам. Причина заключается в том, что в своей работе они не встречают здоровых пожилых людей. Доктор Кай Сакс говорит, что семейные врачи при оформлении свидетельства о смерти могли бы смелее использовать код, который прямо не указывает ни на одну болезнь. Пожилые люди, которые чувствуют себя здоровыми, действительно существуют. Среди 65-летних жителей Эстонии и людей более старшего возраста 16 процентов оценивают свое здоровье как хорошее, очень хорошее или отличное, а около 5 процентов пожилых людей не ходят к семейному врачу.

Мало того, что общество считает старость чем-то вроде заболевания, так оно и ведет себя соответствующим образом. Посмотрим, например, какая программа предлагалась на фестивале для 60-летних людей и людей более старшего возраста, чтобы отметить международную праздничную дату целевой группы – всемирный день пожилых людей. В программе был информационный час аптекаря, на котором давались ответы на часто задаваемые пожилыми людьми вопросы; лекции на тему ортопедических проблем рук, венозного расширения и диабетической стопы, проблем со сном, недержания мочи, регулярных проверок здоровья, зубов, питания, фитотерапии. Если в том же стиле провести мероприятие в Международный день защиты детей, то 1 июня на афишах Ратушной площади мы бы прочли заголовки лекций: «Эффективное решение при менструальных болях», «Аллергические реакции молодого организма» и «Какие показатели здоровья ребенка надо проверять, чтобы избежать проблем в будущем» (более детально читайте на www.65b.ee).

Болезни настигают как молодых, так и старых, но ни одна возрастная группа не предопределена быть больной. Пожилой возраст – это не болезнь, при увеличении возраста растет вероятность заболеть. Таким образом, можно смело ставить перед собой цель умереть здоровым. Видение государства могло бы тоже стремиться к идеалу: все наши граждане умирают здоровыми. Благодаря стремлению к этой цели, вырастет общее качество жизни, а не как сейчас, когда цель – это элементарное выживание и избавление от страданий. Если представить конец жизни, прожитой в здоровом теле, то будущее каждого из нас сразу станет светлее и возбудит интерес к самому себе в пожилом возрасте. Что я делаю, что я умею, с кем и как часто я общаюсь, кому могли бы понадобиться мои навыки и знания, чему я радуюсь, в чем я нуждаюсь?

Нынешние условия старения в Эстонии предлагают разнообразные возможности почувствовать себя тщедушным и мало условий, которые помогли бы оставаться здоровым и дееспособным. Призыв Ассамблеи сотрудничества Эстонии предоставляет возможность предложить идеи для полного изменения этой среды.

 

Статья была опубликована впервые 3. апреля 2017 в Постимеес