Foorum pensionireformist — mõtteid arvamuslauast

Передача Foorum о пенсионной реформе — наблюдения эксперта

Me kõik jääme vanaks

Мы все стареем

„Me kõik tahame elada kaua, aga keegi ei taha saada vanaks…

«Вcе мы хотим жить долго, но никто не хочет стареть…

Pension kui finiš

Пенсия как финиш

Aeg on unelmast ärgata ja pensioniootusi muuta

Пора отказаться от грез и изменить наши пенсионные ожидания